Fezleke [Osmanlı Tarihi (1591-1655)] Cilt II

Fezleke  [Osmanlı Tarihi (1000-1065/1591-1655)] isimli eser, Kâtib Çelebi’nin hayatının son yıllarında telif ettiği Türkçe Osmanlı tarihidir. Savaşlar, barışlar, isyanlar, tayin ve aziller merkezli olmak üzere 1591-1655 yılları arasındaki Osmanlı tarihini tafsilatlı bir şekilde ihtiva ediyor.

Kitabı İnceleyin

Fezleke [Osmanlı Tarihi (1000-1065/1591-1655)] Cilt: II

XVII. asrın kıymetli şahsiyetlerinden biridir Kâtib Çelebi. Bilhassa Keşfü’z-zunûn, Süllemü’l-vusûl, Cihânnümâ gibi elden hiç düşmeyecek nitelikte şâheserleri ile günümüzde uluslararası çapta şöhrete sahiptir.

Fezleke  [Osmanlı Tarihi (1000-1065/1591-1655)] isimli eser, Kâtib Çelebi’nin hayatının son yıllarında telif ettiği Türkçe Osmanlı tarihidir. Savaşlar, barışlar, isyanlar, tayin ve aziller merkezli olmak üzere 1591-1655 yılları arasındaki Osmanlı tarihini tafsilatlı bir şekilde ihtiva ediyor.

Fezleke, Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu’nun belirttiği üzere, tamamen orijinal bir kaynaktan çok “ciddi bir derleme”dir. Yazarın yararlandığı kaynakların isimlerini açıkça bildirmesi, kaynakları arasında mukayeseye girişerek hangi rivayetin daha muteber tutulması gerektiği konusunda okuyucusunu bilgilendirmesi, bazı kritik mevzularda ise tenkitte bulunması Fezleke’yi ayrıcalıklı kılan özellikler arasında zikredilmelidir. Bir tarihçi olarak Kâtib Çelebi’nin metodunun üstünlüğü, eserde yer alan, tıpkı modern bir çalışmadaki dipnotlara benzetebileceğimiz kenar notlarında açıkça görülmektedir.

Fezleke’nin 1869-1870 yıllarında yapılmış baskısının çok sayıda hata ve eksiklerle dolu olduğu tarih araştırıcıları tarafından öteden beri bilinen bir gerçekti. Sıhhatli bir Fezleke metni kullanmak isteyen araştırmacılar, doğal olarak eserin Âtıf Efendi Kütüphanesi, nr. 1914’teki müellif hattı müsvedde nüshasına yönelmekteydiler. Ancak ekseriyetle gözden kaçmış olan bir başka gerçeklik, söz konusu bu müsvedde nüshaya da tamamen güvenle yaklaşılamayacağıdır. Nüshanın bazı yerlerinin, son üçte birlik kısmının ise tamamının, Kâtib Çelebi’ye ait olmayan bir el yazısı ile kaleme alınmış olması, Fezleke’nin diğer nüshalarına kıyasla bu kısımların çok sayıda eksik, fark ve hata içeriyor olması düşündürücüdür. Âtıf Efendi Kütüphanesi, nr. 1914’teki müellif hattı müsvedde nüshanın, şimdiye kadar zannolunanın aksine, bütünüyle orijinal bir Fezleke metni ihtiva etmediği anlaşılmaktadır.

Bu neşirde, mevcut Fezleke nüshaları arasında, müellife ait bir mukaddime içeriyor olması ile diğerlerinden ayrılan Nuruosmaniye Kütüphanesi, nr. 3153’teki bir nüsha daha esas alınmış, her iki nüsha birbiriyle mukayese edilerek mümkün mertebe orijinal bir Fezleke metni tesis edilmeye çalışılmıştır.

Çamlıca Basım Yayın tarafından ehemmiyetine binaen gayet gösterişli bir cild ve kaliteli kâğıda basılan kitap, Osmanlı tarihi üzerine araştırmalarda bulunan akademisyenler, araştırmacılar ve tarihini merak edenlerin kütüphanelerinde bulundurmaları gereken kaynak bir eserdir.

Stok Kodu: 27101 01 0290
Kategori:, ,
ISBN

27101 01 0290

Yazar

İncele

https://www.camlicakitap.com/Data/EditorFiles/PDF/9786059375030-fezleke-2.pdf

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış.

“Fezleke [Osmanlı Tarihi (1591-1655)] Cilt II” için İlk Yorum Yazan Siz Olun!

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir