Şânî-zâde Târîhi

Şânî-zâde Târîhi

[Osmanlı Tarihi (1223-1237 /1808-1821)]

Elinizdeki eser, ilmiye mesleğinde üst seviyede müderrislik ve kadılıklarda bulunmuş, tıp, tarih, askerlik, matematik, geometri, coğrafya ve edebiyat sahasında yazdığı telif ve tercüme eserleriyle zamanının mühim ilim adamları arasında yer almış Şânîzâde Mehmed Atâ’ulah Efendi’nin, vak’a-nüvîs hüviyetiyle Âsim Târîhi’ne zeyl olarak yazdığı, devrinin bir numaralı tarih kaynağı ve Târîh-i Cevdet‘in bilhassa IX, X, XI. ciltlerinde faydalanılan en mühim eser olan bir Osmanlı tarihidir.

XIX. asrın çok değerli şahsiyetlerinden, yenileşme devrimizin adı saygıyla anılmak lâzım gelenlerinden olan Şânî-zâde, Ahmed Cevdet Paşa tarafından asrının yegâne tabip ve feylesofu olarak tavsîf edilmektedir.

Tarihin gayesinin eskilerin yolundan giderek, bazılarının hoşuna gitmese de hâdiselerin olduğu gibi yazılması kanaatinde olan Şânî-zâde, benimsediği bu tarih telakkisine uygun olarak Târih‘inde fikir ve mana dolu bir ifade tarzı kullanmış, kendi devrine kadar yazılan Osmanlı tarihlerinin modern anlayışa en yakın ve ilmîsini meydana getirmiştir.

1808-1821 yıllan arasında Osmanlı Devleti’nde cereyan eden hâdiselerden, Alemdar Mustafa Paşa’nın akıbeti, İngiltere ile yapılan antlaşma, Ruslarla yapılan muharebeler, İran’la münasebetler, Mısır ahvâli, Gürcülerle münasebetler, Vehhâbî gailesi ve bertaraf edilmesi, Mora’da Rumlar’ın isyanının başlaması ve bastırılması için yapılan faaliyetler, Fransa ile münasebetler, Tepedelenli Ali Paşa, Sırplar’ın isyanı ve bastırılması, Cezayir ve Tunus’taki hâdiseler ve bu devletlerin bazı Avrupa devletleri ile münasebetleri, İstanbul ve diğer Osmanlı şehirlerinde cereyan eden hâdiseler, Avrupa’dan haberler, aziller, nefiyler, tayinler, tebdiller, tevcihler, sadâret değişiklikleri, vefatlar, şehzade ve sultan doğumları, İstanbul’daki yangınlar, fırtınalar, vebâ salgını, bayramlar ve bayramlaşmalar vb. bu eserden güvenle takip edilebilir.

 

Teknik Özellikleri:

Eser: Şânî-zâde Târîhi [Osmanlı Tarihi (1223-1237 /1808-1821)]

Yazar: Şânî-zâde Mehmed ‘Atâ’ullah Efendi

Hazırlayanlar: Prof. Dr. Ziya Yılmazer

Editör:

ISBN: 978-9944-905-61-9

Baskı Tarihi: 2008

Sayfa Sayısı: CXII+736

Ebat: 16 x 23 cm

Cilt Tipi: Sert Kapak

Kağıt Bilgisi: Kitap Kağıdı (70 gr.)

Kategori: Kitap » Tarih » Türk Tarihi » Osmanlı Tarihi » Siyasi Tarih » İnceleme Araştırma

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış.

“Şânî-zâde Târîhi” için İlk Yorum Yazan Siz Olun!

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir