Cihannümâ [Osmanlı Tarihi (1288-1485)]

CİHANNÜMA

[6. Kısım: Osmanlı Tarihi (687-890/1288-1485)

(Giriş, Metin, Kronoloji, Dizin, Tıpkıbasım)

Cihannüma’nın Franz Taeschner tarafından yayınlanan Theodor Menzel nüshası (Mz) / Leipzig 1951

Yazar: Mevlana Mehmed Neşri

Hazırlayan: Prof. Dr. Necdet Öztürk

 

Mevlânâ Mehmed Neşrî, Sultan İkinci Bayezid (Bayezid-i Velî) devrinin (1481-1512) önde gelen tarih yazarlarındandır. Neşrî, eserinin giriş kısmında Oğuzlar, Selçuklular ve Karamanoğulları ile ilgili özet bilgiler verdikten sonra, 1288 yılı hadiseleriyle başlattığı Osmanoğullarının siyasî tarihini Kara-Boğdan gazası (Eylül-1485) ile bitirir. Neşrî, yeri geldikçe hadiselerin kritiğini yaparak okuyucuya doğru bilgiler vermede titiz davranır. O, metot ve anlatım tekniği bakımından, çağının ilerisinde bir tarihçilik anlayışı sergileyerek nitelikli bir eser ortaya koyar. Neşrînin Cihânnümâsı (= Neşrî Tarihi / Neşrî Kroniği), kuruluş ve yükseliş dönemlerine ait Osmanlı tarih yazıcılığının en iyi örneklerinden biridir.

Neşrî’nin İkinci Bayezid’e sunduğu bu tarih eserinde, 14-15. asır Osmanlı tarihi araştırmaları için orijinal ve doğru bilgiler bulunmaktadır. Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarına ait anlatılanlar bu eserde standartlaştırılmıştır. Kemal Paşazâde, İdrîs-i Bitlisî, Hoca Sadeddin ve Gelibolulu Mustafa Âli gibi 16. Asrın âlim tarihçileri bazı bilgileri doğrudan ya da dolaylı olarak Neşrî’nin eserinden almayı tercih etmişlerdir.

Güvenilir bir tarihçinin kalemiyle, akıcı ve anlaşılır bir Türkçeyle yazılan Cihannümâ zevkle okunacak bir tarih ve edebiyat kaynağıdır. Eserde, 14.-15. Asrın dil özelliklerini yansıtan zengin arkaik Türkçe kelimelerle terim ve deyimlerin bulunması Cihannümâ’yı, Türk dili ve edebiyat tarihi araştırmları için de önemli kılmaktadır. Denilebilir ki, Osmanlı tarihinin ilk asrını en geniş ve en doğru biçimde Neşrî’nin Cihannümâ’sından okunur.

Osmanlı tarihi kaynakları sahasında mütehassıs bir akademisyen olan Prof. Dr. Necdet Öztürk tarafından yayına hazırlanan ve Çamlıca Basım Yayın tarafından ehemmiyetine binaen gayet gösterişli bir cild ve kaliteli kâğıda basılan kitap, Osmanlı tarihi üzerine araştırmalarda bulunan akademisyenler, araştırmacılar ve tarihini merak edenlerin kütüphanelerinde bulundurmaları gereken kaynak bir eserdir.

 

Teknik Özellikleri:

Eser: Cihannüma [6. Kısım: Osmanlı Tarihi (687-890/1288-1485)

(Giriş, Metin, Kronoloji, Dizin, Tıpkıbasım)

Cihannüma’nın Franz Taeschner tarafından yayınlanan Theodor Menzel nüshası (Mz) / Leipzig 1951

Hazırlayan: Prof. Dr. Necdet Öztürk

Editörler: –

ISBN: 978-9944-905-59-6

Baskı Tarihi: 2008

Sayfa Sayısı: XLII (Giriş), 464 (Metin), 258 (Tıpkıbasım)

Ebat: 16 x 23 cm

Cilt Tipi: Sert Kapak

Kağıt Bilgisi: Kitap Kağıdı (70 gr.)

Anahtar Kelimeler: Cihannüma, Mevlana Mehmed Neşri, Necdet Öztürk

Kategori: Kitap » Tarih » Türk Tarihi » Osmanlı Tarihi » Siyasi Tarih » İnceleme Araştırma

ISBN

978-9944-905-59-6

Yazar

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış.

“Cihannümâ [Osmanlı Tarihi (1288-1485)]” için İlk Yorum Yazan Siz Olun!

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir