Abdurrahman Abdi Paşa Vekâyi’-Nâmesi

ABDURRAHMAN ABDİ PAŞA VEKÂYİ’-NÂMESİ

[Osmanlı Tarihi (1648-1682)]

Tahlil ve Metin Tenkidi

Yazar: Abdurrahman Abdi Paşa

Hazırlayanlar: Dr. Fahri Çetin Derin

 

Abdurrahman Abdi Paşa Vekâyi’-nâmesi isimli bu eser, XVII. yüzyıl tarihçilerinden Nişancı Abdurrahman Abdi Paşa’nın Vekâyi’-nâme isimli eserinin tenkitli metni ve tarihî kaynak olarak değerlendirilmesidir. Abdi Paşa, Sultan Dördüncü Mehmed Han’ın tahta çıktığı 1648’den itibaren vuku bulan hadiselerin bizzat şahidi olur. 1648-1663 yılları arasındaki hadiseleri, her ne kadar daha önce telif edilen eserlerden yararlanarak yazdıysa da bu eserlerde mevzu edilen hadiselerin de mühim bir kısmının içinde yaşar. Bu bakımdan yazdıkları güvenilir malumatı ihtiva eder. Eserde müellifin bazı hadiseleri kendi bilgisi ve duydukları ile yetinmeyerek kaynağından tahkik ettiği de görülür. Abdi Paşa öte yandan hazır bulunduğu hadiseleri anlatırken, bazı konuşmaları aynen eserine alır, bunu güzel bir üslupla ifade ederr. Keza, eserine aldığı bazı takrir ve telhisleri, üzerinde değişiklik yapmadan aynen nakletmeyi uygun görür. Vekayiname’yi üç kısımda mütalaa etmek mümkündür. Birinci kısımda 1058 (1648)’den 1074 (1663)’e kadar olan devreyi, kendisinden önceki kaynaklardan faydalanarak yazdığı görülür. (vr.2b-51b). Vekayiname’nin ikinci kısım olarak itibar edebileceğimiz kısmı ise müellifin vekayi tahririne memur oluşundan itibaren İstanbul Kaymakamlığı’na tayini dolayısıyla, padişahın ordu ile İstanbul’dan ayrıldığı 21 Muharrem 1089  / 14 Mart 1678 tarihine kadar geçen yaklaşık on beş yıllık devirdir. (ve.52a-142a). Üçüncü kısım ise 1089 / 1678 yılında kendisinin sadaret kaymakamı olarak İstanbul’da kalması ile başlayan ve Basra valiliğine tayin edilmesine kadar devam eden (3 Ramazan 1093 – 5 Eylül 1682) devirdir. (vr. 143a-146b).

Dr. Fahri Çetin Derin tarafından hazırlanan ve ehemmiyetine binaen Çamlıca Basım Yayın tarafından en güzel şekilde neşredilen bu çalışma, Osmanlı tarihi üzerine araştırma yapanların ve geçmişini merak edenlerin kütüphanelerinde bulundurması gereken evladiyelik bir kaynak eser.

Teknik Özellikler:

Eser: Abdurrahman Abdi Paşa Vekâyi’-nâmesi [Osmanlı Tarihi (1648-1682)] Tahlil ve Metin Tenkidi

Yazar: Abdurrahman Abdi Paşa

Hazırlayan: Dr. Fahri Çetin Derin

Editör: –

ISBN: 978-9944-905-64-0

Baskı Tarihi: 2008

Sayfa Sayısı: LXXVI  + 520

Ebat: 16 x 23 cm

Cilt Tipi: Sert Kapak

Kağıt Bilgisi: Kitap Kağıdı (70 gr.)

Anahtar Kelimeler: Abdurrahman Abdi Paşa, Osmanlı Devleti, Fahri Çetin Derin, Vekayinâme

Kategori: Kitap » Tarih » Türk Tarihi » Osmanlı Tarihi » Siyasi Tarih » İnceleme Araştırma

 

Yazar

ISBN

978-9944-905-64-0

Hazırlayan

Fahri Çetin Derin

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış.

“Abdurrahman Abdi Paşa Vekâyi’-Nâmesi” için İlk Yorum Yazan Siz Olun!

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir