Belgelerle Osmanlı Devrinde Hicaz 1

Belgelerle Osmanlı Devrinde Hicaz I

Osmanlı halîfelerinin Resûlullâh Efendimiz’e, Ashâb-ı Kirâm’a, âlimlere ve sâlihlere muhabbetlerinin fazlalığı, dâimâ bunlar hakkında gerekli hürmeti icrâ etmeleri, Peygamber Efendimiz’in âilesine ihsân etmekten bir an uzak kalmayıp, İslâm milletinin günümüze kadar her türlü taarruzlardan korunmasında maddî ve manevî her türlü gayreti sarf ederek dîn-i mübînin şân ve şerefini muhâfazaya hizmet etmeleri ve Haremeyn-i Şerîfeyn ve husûsiyle Peygamber Efendimiz’in Ehl-i Beyt’ine hürmette kusûr etmemeleri Osmanlı halîfelerinin fazîletleri cümlesindendir.

Yine Osmanlı halîfelerinin övülmeye değer fazîletlerinden olarak hacıların, Beytullâh ve Resûlullâh’ın ziyâretçilerinin ve sâir yolcuların istirahatlerinin temin edilmesi için yolların emniyetinin sağlanmasına ve devâmlı olarak dînin hükümlerinin korunmasına gayret sarf etmelerini, her sene külliyetli masraflar yaparak İstanbul ve Mısır’dan Osmanlı askeri ile birlikte surre-i hümâyûn gönderip bunlarla Haremeyn-i Şerîfeyn’in seyyid, şerîf, ulemâ, ahâli, mücâvir ve hademeleri için büyük meblağlar yollamalarını ve hacıların istirahat ve emniyetlerinin sağlanması için hac yolu üzerinde sâkin olan Arap kabîlelerine de büyük yardımlar yapmalarını zikredebiliriz.

İşte bu prestij eserimiz, Osmanlı Devleti’nin Haremeyn-i Şerîfeyn’e olan hürmet ve tazimlerine ve yaptıkları hizmetlere dâir Osmanlı Arşivi’nde mevcut vesika, fotoğraf, plan vb. malzemeden hususi olarak seçilenlerin bir araya getirilmesiyle meydana gelmiş bir çalışmadır.

 

Teknik Özellikleri:

Eser: Belgelerle Osmanlı Devrinde Hicaz I; Belgelerle Osmanlı Devrinde Hicaz II

Yazar: İlhan Ovalıoğlu, Cevat Ekici, Raşit Gündoğdu, Ebul Faruk Önal

Editör: Ömer Faruk Yılmaz

ISBN: 978-9944-905-46-06

Baskı Tarihi: 2008

Sayfa Sayısı: C. I: 464, C. II: 520: Toplam: 984

Ebat: 24 x 32 cm

Cilt Tipi: Sert Kapak, Bez Cilt, Şömiz Kaplama

Kağıt Bilgisi: Kuşe Kağıt(135gr.)

Anahtar Kelimeler: Hicaz, Haremeyn, Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, Cidde

Kategori: Kitap » Tarih » Türk Tarihi » Osmanlı Tarihi » Belgeler » İnceleme Araştırma

Stok Kodu: 27101 01 0014-1
Kategori:,

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış.

“Belgelerle Osmanlı Devrinde Hicaz 1” için İlk Yorum Yazan Siz Olun!

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir